A KASSEN "BRONZE POUR"

På en af de sidste dage i januar hældte kunstnergruppen A Kassen flydende bronze i Køge havn. Dette var startskuddet til et publikumsinddragende projekt, skabt i samarbejde med KØS - Museum for kunst i det offentlige rum, som både resulterer i en udstilling og et helt nyt værk til museets forplads. Vi producerede en procesvideo til idoart.dk samt installationsfotos for KØS.

FOTO- OG VIDEODOKUMENTATION FOR KØS OG IDOART.DK
PRODUCERET I JANUAR & MARTS 2017.